Гүехэн ба гүн Атираат хавтангийн дулаан солилцооны харьцуулалт: давуу болон сул талуудын дүн шинжилгээ

Хавтан дулаан солилцогчнь үйлдвэрлэлийн салбарт зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмж бөгөөд гүехэн Атираат хавтан дулаан солилцуур нь тэдгээрийн нэг төрөл юм.Та ялтсан дулаан солилцогчийг аль хэдийн мэддэг байж магадгүй, гэхдээ гүехэн Атираат хавтантай дулаан солилцууруудын давуу болон сул талуудыг гүний Атираат хавтантай дулаан солилцууртай харьцуулахад та мэдэх үү?Энэ нийтлэл нь танд тэдгээрийг танилцуулах болно.

Гүехэн Атираат хавтан дулаан солилцуур ба гүн Атираат хавтан дулаан солилцуур нь хавтан дулаан солилцуур (PHE) хоёр өөр загвар юм.Эдгээр нь дулаан дамжуулалтын үр ашиг, даралтын уналт, цэвэр байдал, хэрэглээний хувьд ялгаатай байдаг.Гүн Атираат хавтантай дулаан солилцогчтой харьцуулахад гүехэн Атираат хавтантай дулаан солилцуурын давуу болон сул талуудыг энд дурдав.

Гүехэн Атираат хавтангийн дулаан солилцооны давуу болон сул талууд:

Гүехэн Атираат хавтантай дулаан солилцуурын давуу талууд:

Дулаан дамжуулалтын өндөр коэффициент: Гүехэн Атираат хавтан дулаан солилцуур нь ерөнхийдөө илүү өндөр дулаан дамжуулах коэффициенттэй байдаг бөгөөд энэ нь ижил урсгалын нөхцөлд дулааныг илүү үр дүнтэй дамжуулах боломжтой гэсэн үг юм.

Бага даралтын уналт: Урсгалын суваг илүү өргөн тул гүехэн Атираат хавтан дулаан солилцуур дахь урсгалын эсэргүүцэл бага тул даралтын уналт бага байна.

Цэвэрлэхэд хялбар: Гүехэн Атираат хавтангийн дулаан солилцуур дахь хавтангийн хоорондын зай ихсэх нь тэдгээрийг цэвэрлэх, арчлахад хялбар болгож, бохирдох, масштаблах магадлалыг бууруулдаг.

Гүехэн Атираат хавтантай дулаан солилцуурын сул талууд:

Илүү их зай эзэлнэ: Хавтануудын гүехэн долгионы улмаас ижил дулаан дамжуулах талбайг авахын тулд илүү олон хавтан шаардагдах бөгөөд ингэснээр илүү их зай эзэлнэ.

Өндөр зуурамтгай чанар бүхий шингэнд тохиромжгүй: Гүехэн атираат хавтан дулаан солилцуур нь өндөр зуурамтгай чанар бүхий шингэнтэй ажиллахад гүн Атираат хавтантай дулаан солилцогчтой харьцуулахад үр дүн багатай байдаг, учир нь гүн долгион нь илүү сайн урсгалтай холилдож, дулаан дамжуулалтыг хангадаг.

Гүн Атираат хавтангийн дулаан солилцооны давуу болон сул талууд:

Гүн Атираат хавтантай дулаан солилцуурын давуу талууд:

Өндөр зуурамтгай чанар бүхий шингэнд тохиромжтой: Гүн Атираат хавтан дулаан солилцуур нь өндөр зуурамтгай чанар бүхий шингэнтэй ажиллахад илүү сайн байдаг, учир нь тэдгээрийн урсгалын сувгийн загвар нь шингэний турбулент болон холимгийг сайжруулдаг.

Компакт бүтэц: Гүн Атираат хавтан дулаан солилцуур нь жижиг орон зайд илүү их дулаан дамжуулах талбайг багтаах боломжтой тул орон зайн хязгаарлалттай хэрэглээнд давуу талтай болгодог.

Дулаан дамжуулалтын өндөр үр ашиг: Гүн Атираат хавтантай дулаан солилцогч нь тусгай атираат хийцтэй учир шингэний илүү хүчтэй турбулент үүсгэж, улмаар дулаан дамжуулах үр ашгийг дээшлүүлдэг.

Гүн Атираат хавтантай дулаан солилцуурын сул талууд:

Өндөр даралтын уналт: Гүн Атираат хавтангийн дулаан солилцуур дахь урсгалын нарийссан суваг нь урсгалын эсэргүүцлийг нэмэгдүүлж, даралтын уналтад хүргэдэг.

Цэвэрлэхэд хэцүү: Гүн Атираат хавтан дулаан солилцуур дахь ялтсан хоорондын зай бага байгаа нь цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээг илүү төвөгтэй болгож, бохирдох магадлалыг нэмэгдүүлдэг.

Гүехэн Атираат хавтангийн дулаан солилцуур ба гүн Атираат хавтан дулаан солилцогчийг сонгохдоо хэрэглээний тусгай шаардлага, шингэний шинж чанар, системийн дизайны шаардлагыг харгалзан үзэх нь чухал юм.


Шуудангийн цаг: 2024 оны 5-р сарын 15-ны хооронд